מאמרים

בניית תמהיל ההלוואה היא משימה מורכבת וקשה אשר תקבע מה תהיה עלותה העתידית של המשכנתא ומה יהיו ההחזרים החודשיים העתידיים. הבנקים למשכנתאות מציעים מספר רב של מסלולים בעלי מאפיינים שונים וקשים להשוואה.
החלטתם לרכוש דירה חדשה ואתם רוצים לקחת משכנתא? אם כן, רגע לפני שאתם פונים לבנק או לכל גורם אחר, שמציע משכנתאות, כדאי שתדעו איזה סוגים של משכנתאות מוצעים כיום.
מס רכישה הוא מס המשולם למדינה בעקבות עסקת הרכישה. המס מחושב כאחוז משווי הנכס וקיימות מדרגות שונות למיסוי בגין רכישת דירה ראשונה ורכישת דירה נוספת.
עסקים קטנים ובינוניים בישראל סובלים ממצוקת אשראי קשה, למרות חשיבותם ונחיצותם כמנוע לצמיחה כלכלית וליציבות המשק המקומי. מדינת ישראל מודעת למצוקת האשראי אצל עסקים לכן הוחלט להקים את הקרן למתן הלוואות לעסקים וקטנים בערבות המדינה, וגם הבנקים נרתמו למשימה החשובה וכיום הם מציעים מגוון פתרונות אשראי לעסקים השונים.
מדינת ישראל מעניקה באמצעות משרד הבינוי והשיכון סיוע במשכנתא לזכאים. הסיוע ניתן על ידי הענקת "הלוואות זכאות" המאופיינות בריבית נמוכה ואפשרות לפירעון מוקדם בכל עת ללא קנס יציאה. הלוואות אלה ניתנות לתקופה של כ-25 שנים בריבית קבועה של 3% צמודה למדד.