מאמרים

בניית תמהיל ההלוואה היא משימה מורכבת וקשה אשר תקבע מה תהיה עלותה העתידית של המשכנתא ומה יהיו ההחזרים החודשיים העתידיים. הבנקים למשכנתאות מציעים מספר רב של מסלולים בעלי מאפיינים שונים וקשים להשוואה.
מס רכישה הוא מס המשולם למדינה בעקבות עסקת הרכישה. המס מחושב כאחוז משווי הנכס וקיימות מדרגות שונות למיסוי בגין רכישת דירה ראשונה ורכישת דירה נוספת.
עסקים קטנים ובינוניים בישראל סובלים ממצוקת אשראי קשה, למרות חשיבותם ונחיצותם כמנוע לצמיחה כלכלית וליציבות המשק המקומי. מדינת ישראל מודעת למצוקת האשראי אצל עסקים לכן הוחלט להקים את הקרן למתן הלוואות לעסקים וקטנים בערבות המדינה, וגם הבנקים נרתמו למשימה החשובה וכיום הם מציעים מגוון פתרונות אשראי לעסקים השונים.