מחשבון משכנתא להחלפת דירה

שווי הנכס
?
שווי הנכס הוא בדרך כלל המחיר של הנכס, למעט ב"מחיר למשתכן" אשר בו בדרך כלל שווי השוק של הנכס גבוה ממחיר הנכס
הון עצמי
?
סכום הכסף אותו אתם "מביאים מהבית". חשוב לזכור כי, בדירה ראשונה ההון העצמי להיות לפחות 25%, בהחלפת דירה 30% לפחות ובדירה נוספת/להשקעה לפחות 50%
ריבית
?
ריבית ממוצעת שנתית. במידה ואין בידכם ריבית ממוצעת, אנו ממליצים להשתמש בריבית ברירת המחדל של המחשבון
תקופת המשכנתא בשנים
?
תקופת המשכנתא האפשרית היא בין שנה אחת ל-35 שנים
הכנסה נטו
?
סך הכנסות של כל הלווים במשכנתא. ניתן לקחת בחשבון הכנסות כגון: משכורת, פנסיה, שכירות, קיצבה, וכולי. חשוב לזכור כי ההחזר החודשי של המשכנתא לא יעלה על 40% מסך ההכנסה בניכוי סך ההתחייבויות
התחייבויות
?
סך ההתחייבויות של כל הלווים במשכנתא עם יתרה מעל 18 חודשים, למשל: הלוואה לרכב, תשלום מזונות, לימודים, הלוואה לטיול וכולי. חשוב לזכור כי ההחזר החודשי של המשכנתא לא יעלה על 40% מסך ההכנסה בניכוי סך ההתחייבויות
גובה המשכנתא
350000
סה"כ ריבית
350000
עלות כוללת
350000
החזר חודשי
350000