ניהול משכנתא?!

האם כדאי לנהל את המשכנתא ומה כולל תהליך הניהול ?

בעבר, משכנתא הייתה הלוואה שנלקחה במעמד רכישת הדירה וכל עוד שולמה באופן סדיר לא היה צורך או רצון אמיתי לבדוק או לשנות אותה. כל זה היה נכון בדורות קודמים, כאשר האפשרויות והמסלולים במשכנתא היו מצומצמים, השווקים היו פחות תנודתיים וזוגות התגוררו עשרות שנים באותו הבית.

היום המצב שונה; הבנקים למשכנתאות מציעים מסלולים חדשים כל הזמן, השווקים והריביות מאוד תנודתיים ולרוב זוגות ירצו "לשדרג" את מקום מגוריהם אחת ל 7-10 שנים.

מציאות זו יצרה את הצורך במעקב ובחינה תקופתית של ההלוואה או במילים אחרות; ניהול משכנתא.

ניהול משכנתא מבוסס על בחינה של שני פרמטרים עיקריים;

תנאי השוק: המשכנתא שלך מושפעת מגורמים רבים בשוק הפיננסי; ריבית בנק ישראל, מדד המחירים לצרכן, רגולציה בתחום המשכנתאות עוגני הבנקים ועוד. תנאים אלה משתנים כל הזמן, לחלקם יש השפעה מיידית על ההחזר החודשי  ולחלקם השפעה משמעותית על עלות ההלוואה לטווח הארוך. מעקב אחר תנאי השוק ובחינה תקופתית של המשכנתא מאפשרת ניצול הזדמנויות שתנאי השוק יוצרים ואף הימנעות מסיכון ומעלויות גבוהות. הבדיקה צריכה להיעשות אחת לשנה לכל הפחות כדי לאפשר מעקב רציף ויעיל.

צרכי משק הבית: משכנתא הינה התחייבות ארוכת טווח ולרוב היא ההתחייבות הכי משמעותית וההוצאה החודשית הגבוהה ביותר של משק הבית. במהלך השנים צורכי משק הבית משתנים;  עליה בהכנסה החודשית, הגדלת המשפחה, שחרור קרנות השתלמות , שינוי סטטוס תעסוקה וכו'. שינויים אלה מצריכים פעמים רבות התאמה של מבנה ההלוואה או ההחזר החודשי כדי שיתמכו טוב יותר בצורך החדש של משק הבית ובמקרים אחרים השינוי ביכולת ההחזר יאפשר קיצור תקופה וחיסכון בעלות ההלוואה.

ניהול משכנתא נכון מאפשר חיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים לאורך חיי ההלוואה ומבטיח כי הלווים גם יהנו מן ההזדמנויות שהשוק מציע וגם יהיו פחות חשופים לסיכונים ועלויות לא צפויות.

לאחר השלמת עסקת הרכישה ונטילת המשכנתא מהבנק עליך להמשיך ולעקוב אחר המשכנתא כדי למצות את ההזדמנויות שהשוק מייצר. הדרך הטובה והקלה ביורת לעשות זאת היא ככל הנראה להיעזר בחברת ייעוץ משכנתאות המכירה את נתוני השוק המשתנים אשר תעקוב באופן סדיר אחר המשכנתא ותדע להתריע כאשר נוצרת הזדמנות בשוק או עולה צורך חדש המצדיקים התאמה במשכנתא.

נשמח להרחיב על ליווי וניהול משכנתא על ידי צוות פריים.

לקבלת מידע בנושא ניתן ליצור קשר