הקפאת משכנתא

בשנים האחרונות נאלצו רבים מנוטלי המשכנתאות בארץ להתמודד עם ההחזרים הגבוהים, ובתקופה האחרונה עליהם להתמודד גם עם גלי פיטורים גדולים במשק, יוקר המחיה, מחירי הדירות הגבוהים, סימני מיתון והאטה כלכלית בארץ ובחו"ל ועוד. בתקופה האחרונה בנק ישראל ייקר את הריבית מספר פעמים וגם האינפלציה משתוללת.

נכון, בתקופת משבר הקורונה בנק ישראל הורה לבנקים המסחריים לאפשר ללווים לבצע הקפאת משכנתא כדי לסייע ולהקל על הציבור, ורבים ניצלו אפשרות זו, אך כיום תנאי השוק השתנו ובפועל יש סיבות נוספות לתהליך הקפאת המשכנתא, אך לפני שפונים לבנק כדאי להתייעץ עם המומחים מאחר שיש השלכות משמעותיות לתהליך זה.

מהי הקפאת משכנתא?

יש מצבים שונים בחיים בהם הלווים עלולים להתקשות בתשלומי ההחזר של המשכנתא, הם נדרשים למצוא פתרון שיקל עליהם אחרת הם חשופים לבעיות כלכליות חמורות, לפגיעה בדירוג האשראי שלהם ולפיגורים בתשלומי ההחזר ההלוואה הכרוכים בקנסות, בריביות גבוהות ובסכנה לאיבוד הנכס. כך לדוגמה, לפני החתונה יש הוצאות רבות, לידה של תינוק מגדילה משמעותית את הוצאות המשפחה, וגם אירועים כמו גירושין, פיטורים מהעבודה, מחלה קשה וכו' משפיעים על יכולת ההחזר.

בתהליך הקפאת משכנתא דוחים את תשלומי ההחזר לתקופה מסוימת, בדרך כלל הבנקים מאפשרים הקפאה של ההלוואה למשך שלושה חודשים, ויש בנקים המאשרים הקפאה ש ההלוואה עד חצי שנה, ובמצבים מסוימים ניתן לקבל אישור להקפאה ארוכה יותר.

סיבות מרכזיות להקפאת משכנתא

יש מגוון סיבות בהן כדאי לשקול תהליך הקפאת משכנתא לתקופה מסוימת. הסיבות המרכזיות הן:

הקפאת משכנתא עקב קושי כלכלי – קושי כלכלי מהווה סיבה מוצדקת לצורך פנייה לבנק בבקשה להקפיא את המשכנתא. הבנקים לא מעוניינים שהלווים יסתבכו כלכלית, לכן הם מוכנים לבוא לקראתכם ולדחות לתקופה מסוימת את תשלומי ההחזר החודשיים, אך חשוב לבדוק מראש מה העלויות הנלוות לתהליך זה, ויש לבדוק ולחשב ריביות משכנתא נלוות לתהליך הקפאת ההלוואה מאחר ותשלומי ההחזר העתידיים יגדלו עקב הריבית דריבית.

הקפאת משכנתא עקב מעבר לנכס אחר – מעבר דירה כרוך בעלויות רבות, ורבים מתקשים לעמוד בתשלומי ההחזר של המשכנתא הקיימת, לכן הבנקים מוכנים לאשר הקפאת משכנתא לתקופה קצרה.

הקפאת משכנתא עקב סיבה רפואית – ניתן לקבל אישור להקפאת תשלומי החזר המשכנתא לכמה חודשים בגין סיבות בריאותיות כמו הריון ולידה (לרבות חופשת לידה), מחלה קשה, ניתוח מורכב שיש לעבור בקרוב ועוד.

מהם התנאים להקפאת המשכנתא?

התנאים להקפאת משכנתא משתנים בין הבנקים, אך באופן כללי התנאים הנדרשים הם קיומו של סעיף בחוזה ההלוואה המאפשר ללווים לבקשה הקפאה של תשלומי ההחזר לחודש עד שלושה חודשים (או לתקופה ארוכה יותר). בנוסף, יש להגיש בקשה מסודרת לבנק, לציין מה הסיבה לבקשה, ורק אם הבנק מאשר ניתן להקפיא את ההלוואה הקיימת.

בנוסף, יש לעדכן את הבנק לפחות שבועיים מראש, אם מעוניינים להקפיא את המשכנתא, ובטופס הבקשה יש לציין לכמה זמן מעוניינים להקפיא את תשלומי ההחזר. ברוב המקרים הבנקים מאשרים במהירות בקשה להקפאה של חודש אחד והם מבצעים תחקור יסודי ומעמיק אם מבקשים הקפאה ליותר זמן.

חשוב לדעת כי הבנק יכול להאריך את תקופה המשכנתא בחודש נוסף, אם מבקשים הקפאה לחודש אחד, והריביות יתווספו לקרן, כלומר ריבית דריבית. אפשרות נוספת היא שהבנק יפרוס את הקרן והריביות של תקופת ההקפאה על שאר תקופת ההחזר, לכן ההחזרים החודשיים יעלו.

בפועל, הבנקים מציעים שתי אפשרויות להקפאת המשכנתא, עם או בלי הארכת תקופת ההלוואה:

הקפאת תשלומי המשכנתא באופן מלא – דחיית תשלומים מלאה של הקרן והריבית. במקרה זה הקרן והריבית יתווספו ליתרת החוב, ויש אפשרות להאריך את תקופת ההלוואה באותו פרק הזמן שבו תשלומי ההחזר מוקפאים.

הקפאת תשלומי המשכנתא באופן חלקי – הקפאה חלקית של תשלומי החזר המשכנתא, ובתקופת ההקפאה משלמים רק את הריבית, ויש אפשרות להאריך את תקופת ההלוואה באותו פרק זמן שבו מקפיאים את תשלומי ההחזר. אם בוחרים באפשרות זו משלמים רק את הריבית ותשלומי הקרן מתווספים ליתרת החוב.

שינוי לוח תשלומי החזר המשכנתא כרוך בתשלום עמלה, כ-300 ₪, וכל עוד לא מקבלים אישור מהבנק תשלומי המשכנתא ימשיכו לרדת מחשבון הבנק. כדאי להגיש את הבקשה באופן מקוון וכך משלמים עמלה נמוכה יותר.

חשוב לזכור כי הבנק לא חייב לאשר את הבקשה שלנו להקפאת המשכנתא, לכן חשוב לספק עילה לגיטימית לבקשת הקפאת תשלומי המשכנתא. סיבות הנחשבות למוצדקות מבחינת הבנקים הן:

  • גירושין ופירוק התא המשפחתי..
  • הסדרי רכוש במסגרת הסכם גירושין.
  • רכישת דירה חדשה.
  • קשיים כלכליים.
  • פיטורים ממקום העבודה (אבטלה).
  • מחלה, חופשת לידה או בעיה רפואית חמורה.

מה קורה בזמן הקפאת המשכנתא?

אם בוחרים בהקפאת משכנתא מלאה (דחיית תשלומי הקרן והריבית), ההחזר החודשי לאחר ההקפאה יגדל בגלל הריבית שטרם שולמה וההוספה של ריבית דריבית. במצב זה דוחים גם את תשלומי הקרן לכן יתרת ההלוואה בסיום תקופת ההקפאה תהיה גבוהה יותר, ופורסים את היתרה בתוך התשלומים שנותרו עד לפירעון המשכנתא.

אם בוחרים בהקפאה חלקית, כלומר דוחים רק את תשלומי הריבית, ההחזרים החודשיים יגדלו מאחר שבתקופת ההקפאה לא בוצעו תשלומים מהקרן והיתרה אינו פוחתת ופורסים אותה ביתרת תשלומי המשכנתא עד לפירעון ההלוואה המקורית.

איך מגישים בקשה להקפאת משכנתא?

הדרך הנוחה והמהירה ביותר להגיש בקשה להקפאת המשכנתא היא באמצעות מילוי טופס מקוון באתר הבנק. יש למלא טופס דיגיטלי הכולל פרטים אישיים של הלווה או הלווים, לציין מהי סיבת הבקשה ולהוסיף פרטים על ההלוואה, ולרוב יש תהליך זיהוי ויש לאשר את הבקשה והתנאים שהבנק מציב להקפאת תשלומי המשכנתא באופן מלא או חלקי.

אפשרות נוספת היא לפנות לסניף הבנק בו לקחנו את המשכנתא ולמלא טופס ייעודי במקום. כמו כן, אפשר ליצור קשר עם מוקד המשכנתא של הבנק ויש לפעול בהתאם להסברים של נציג השירות.

משך תקופת ההקפאה

הבנקים מאשרים הקפאת משכנתא אם יש סיבה מוצדקת והדבר נתון לשיקול דעתם הבלעדית. בדרך כלל הבנקים מאשרים בקשות להקפאת ההלוואה עד 3 חודשים. אם מבקשים תקופת הקפאה ארוכה יותר ומעל שלושה חודשים הבנק ידרוש ביטחונות, ולרוב הוא יאשר בקשה אם הלווים הקפיאו את ההלוואה בגלל רכישת דירה חדשה ובכוונתם למכור את הדירה הקיימת, כלומר מבצעים גרירת משכנתא. במקרה זה יש בנקים המוכנים לאשר הקפאת משכנתא עד שנה.

מידע על חוק הקפאת משכנתא בהקשר לגרייס

ב-2018 המחוקק הישראלי אישר את הצעת החוק להקפאת משכנתא במקרה של מחלה, חופשת לידה, אבטלה ועוד. הבנקים חייבים לאפשר ללווים לדחות את תשלומי ההחזר על פי מסלולי גרייס וכיום יש אפשרות להקפיא את המשכנתא עד 3 פעמים במהלך חיי ההלוואה.

חשיבות הייעוץ בנושא הקפאת משכנתא

להקפאת המשכנתא יש השלכות משמעותיות על הלווים, מעבר לעלייה בהחזרים החודשיים בתום תקופת ההקפאה. חשוב לציין כי ההקפאה של המשכנתא אינה משפיעה על דירוג האשראי במערכת של בנק ישראל, אך הבנקים מתייחסים לכך וכאשר תבקשו מהבנק הלוואה חדשה הוא צפוי להציע הלוואה בריבית גבוהה יותר.

בעזרת חברת ייעוץ משכנתאות מנוסה מבצעים בדיקה מקדמית לגבי כדאיות המהלך. יועץ משכנתאות פרטי מתחיל בבדיקת החוזה הקיים כדי לבחון האם הבנק מציע תקופת הקפאה ובאיזה תנאים (בדרך כלל יש סעיף המתייחס לנושא זה בחוזה המשכנתא), והיועץ יסייע לכם להחליט האם כדאי לבחור באפשרות של הקפאה מלאה או חלקית, בהתאם ליכולת ההחזר ומצבכם הפיננסי.

חשוב לפנות לייעוץ משכנתאות גם אם מתכננים לרכוש דירה חדשה ועדיין משלמים החזרים חודשיים בגין המשכנתא על הדירה הנוכחית. יש פתרונות שונים למצב זה, ובעזרת היועץ בוחרים את הפתרון הנכון והמתאים ביותר עבורכם, למשל מחזור משכנתא או גרירת משכנתא באותם התנאים.

הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר. יועץ משכנתאות מוסמך ומנוסה מטעמנו יספק עבורכם ייעוץ וליווי פיננסי על מנת להתאים את הפתרון הטוב ביותר בהתאם למקרה וליכולת ההחזר העדכנית שלכם. השאירו פרטים באתר או התקשרו אלינו ואנחנו נדאג לכל השאר!

שאלות ותשובות שלקוחות תמיד שואלים בנושא הקפאת משכנתא

מהי המשמעות הקפאת משכנתא?

הקפאת משכנתא כשמה כן היא, ניתן לבקש הקפאה למספר חודשים ובמהלכם לשלם רק את הריבית או לא לשלם בכלל.

למי כדאי להקפיא את המשכנתא?

כדאי רק למי שממש חייב על מנת לייצר הקלה בהוצאות החודשיות של הבית באופן מיידי, אבל זה בוודאי לא כדאי מבחינת העלות הכלכלית.

מה "המחיר" של הקפאת משכנתא?

  1. החזר חודשי גבוה יותר בהמשך – כן, ההחזר החודשי של המשכנתא יגדל משום שאת כל מה שלא שילמתם בתקופת ההקפאה יעמיסו על המשנכתא שלכם.
  2. פגיעה בדירוג אשראי – משנת 2019 הנהיגו בישראל דירוג אשראי לכל אחד, ברגע שאתם מקפיאים משכנתא יתכן והדירוג שלכם ירד מאחר וזוהי פעולה המעידה על קושי. כמובן שחשוב להחריג את משבר הקורונה מקושי רגיל ולכן חשוב מאוד לתעד את ההתנהלות מול הבנק על מנת שבעתיד ככל ותרצו משכנתא ודירוג האשראי שלכם יפגע תוכלו להוכיח מה היתה הסיבה ולמנוע פגיעה בדירוג.
  3. שימוש בפעם היחידה שניתן לבצע הקפאה לכל אורך חיי המשכנתא – כשחתמתם על הסכם המשכנתא עם הבנק חתמתם גם על סעיף אשר מאפשר לכם להקפיא את המשכנתא פעם אחת בחייה, אם תנצלו זאת עכשיו לא תהיה לכם אפשרות לעשות זאת שוב בהמשך ולכן רצוי לשמור את האופציה הזו לימים שבהם ממש תהיו חייבים.

אם אני רוצה להימנע מהקפאת משכנתא מה כדאי לי לעשות?

יש מספר אפשרויות להקל על ההוצאות של משק הבית לפני שמקפיאים את המשכנתא. ניתן למשל להקפיא את ההלוואות הרגילות של משק הבית (אם יש כאלה), או למחזר את המשכנתא לטווח ארוך או פשוט לצמצם בהוצאות בצורה דרמטית.

אם החלטתי כן להקפיא משכנתא, איך עושים זאת?

ניתן להעביר בקשה על ידי מילוי טופס דרך אתר הבנק.

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

המייסד ומנכ”ל פריים משכנתאות, משנת 2006. אחד החלוצים של ענף ייעוץ המשכנתאות בארץ. בעל BA במנהל עסקים, מרצה בתחום המימון. מעבר לשעות העבודה אוהב לשחק כדורסל וסנובורד.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים
בודק...