ריבית פיגורים

מהי? האם יש ריבית פיגורים מקסימלית? מה ההבדל בין רכישת דירה לבין ריביות אחרות? איך הבנקים מחשבים את עלות ריבית הפיגורים? האם צבירת ריבית פיגורים בתקופת הלוואת המשכנתא עשויה לסכן את מימוש המשכנתא מול הבנק?

רוב הישראלים יודעים כי ריבית משולמת בתמורה לזכות להשתמש בסכום כסף שניתן מהמלווה ללווה, למשך תקופה מוגדרת מראש, כלומר תקופת ההלוואה. הלווה מתחייב להחזיר את ההלוואה שהוא נטל מהמלווה (בנק, חברת אשראי, חברת מימון בשוק האשראי החוץ בנקאי, אדם פרטי וכד') ועליו להחזיר את הקרן עם הריבית שהצטברה עליה, כאשר מחשבים את הריבית כאחוז מסוים, ביחס ישר לתקופת ההלוואה. יש סוגים שונים של ריביות, ובמדריך זה נעסוק בריבית פיגורים.

מהי ריבית פיגורים?

ריבית פיגורים היא הריבית שיש לשלם במקרה של איחור בתשלומי החזר החוב, למשל הלוואה או משכנתא, ומצרפים ריבית זו לקרן החוב ולריבית המקורית שהתווספה בהתאם להסכם ההלוואה. חשוב להבין כי בעוד הריבית הרגילה משמשת כמחיר הזמן של הכסף מאחר שהגוף המלווה מוותר על זכות השימוש בכספו לתקופה מסוימת, ריבית פיגורים נועדה לשמש כאמצעי להרתעה ולענישה במקרה שבו הלווה אינו עומד בהתחייבויותיו, כלומר הוא אינו פורע את ההלוואה בזמן. בנוסף לזאת, ריבית הפיגורים נועדה לפצות את הלווה בגין העיכוב בתשלום החוב.

חשוב לזכור כי ריבית פיגורים גבוהה באופן משמעותי מריבית פשוטה ורגילה, ובדרך כלל היא מגיעה לאחוז ריבית דו ספרתי, לכן מומלץ להימנע ממנה אחרת מסתכנים בהחרפת המצב הכלכלי, בתשלומי החזר גבוהים במיוחד, בפתיחת תיק בהוצאה לפועל נגד החייב ובמצבים של חדלות פירעון.

עד לפני מספר שנים מנגנון החישוב של ריבית פיגורים היה פשוט יחסית, והשיטה הייתה מבוססת על חישוב ריבית דריבית, כלומר הריבית חושבה על הקרן ועל הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת. לאור עליית הריבית במשק הישראלי בתקופה האחרונה הוחלט לאשר את הצעת החוק ביוזמת משרד האוצר ומשרד המשפטים בנוגע לקיצוץ בפועל בריבית הפיגורים. השינוי המרכזי כיום הוא פיצול ריבית הפיגורים ל-2 רכיבים – ריבית ודמי פיגורים. כך למעשה החוב אינו תופח במהירות כפי שהיה עד לאחרונה והחייבים יכולים לפרוע את החובות שלהם ולהשתקם.

באופן כללי, החשב הכללי אחראי על פרסום שיעורי הריביות אחת לרבעון, בהתאם לחוק פסיקת ריבית, ולפי המנגנון הישן ריבית הפיגורים חושבה לפי ריבית החשכ"ל + 6.5%, אך לאחר הרפורמה מחשבים את ריבית הבסיס בעסקה בתוספת מרווח בהתאמה לתקופת הפיגור בהחזר החוב יחד עם תוספת של עד 4.5% (החל מפברואר 2017).

ריבית פיגורים מקסימלית – מקסימום החוב

בחוק ובתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), תשס"ג-2003, הוגדר אופן חישוב כל אחד משיעורי הריבית. החוק מגדיר את ריבית הפיגורים כסכום של הפרשי ריבית צמודה והצמדה, ונקבע שיעור קבוע מקסימלי בגובה 6.5%.

בעקבות הרפורמה בדמי הפיגורים נקבע מנגנון שונה שקובע כי ריבית הפיגורים לא תעלה על הריבית המקסימלית שנקבעה בחוק אשראי הוגן, וכיום מרווח ריבית הפיגורים המקסימלי הוא 4.5% בלבד, מעל ריבית הבסיס.

כדאי לדעת כי התיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קבע ריבית מקסימלית שהמלווים רשאים לגבות, והתיקון קבע ריבית מקסימלית על הלוואה בריבית בנק ישראל + 15%, ובמקרה של הלוואה קצרת מועד לתקופה של עד 3 חודשים התיקון לחוק מאפשר למלווים לגבות ריבית בנק ישראל + 20%. התיקון לחוק הסדיר גם את מנגנון ריבית הפיגורים המקסימלית לעד 3% בדרך הבאה:

ריבית בנק ישראל + הריבית שנקבעה על ההלוואה  1.2X.

לדוגמה: נניח ולקחתם הלוואה בריבית מקסימלית מותרת של 15%, לכן ריבית הפיגורים המקסימלית תחושב כך:  0.15X 1.2=0.18. אם הריבית על ההלוואה נמוכה מ-15% ריבית הפיגורים תהיה קטנה מ-3%, ועבור הלוואת קצרת מועד ריבית הפיגורים יכולה להגיע עד לשיעור של 4%.

הבדל בין ריבית פיגורים ברכישת דירה לעומת ריביות אחרות

החל מיום 4/01/2024 שיעור ריבית הפיגורים המקסימלית בגין הלוואה שניתנה על ידי תאגיד בנקאי המבוטחת במשכנתא על דירת מגורים תהיה 12.5% לשנה. החישוב מבוסס על ממוצע ריבית הפריים בשלושת הבנקים המסחריים הגדולים בתוספת של 6.5%. מנגנון החישוב של ריבית הפיגורים שנקבע ללוקחי משכנתא שונה מהמנגנון לחישוב ריבית הפיגורים של החשכ"ל.

במאי 2022 תוקן עוול של שנים על ידי ועדת הכלכלה, והוועדה קבעה כי שיעור ריבית הפיגורים המקסימלית שניתן לגבות מרוכשי דירות מגורים המאחרים בתשלום לא יעלה על ריבית הפיגורים שהבנק המלווה גובה.

הצטברות ריבית הפיגורים בקרב לוקח משכנתאות

כאשר לוקחים משכנתא לרכישת דירה מתחייבים לעמוד בהחזר תשלומי ההלוואה בזמן ויש לשעבד את הנכס לטובת הבנק. אם נקלעים לפיגור בהחזר תשלומי המשכנתא עלולים להיכנס לסחרור הוצאות והחובות הולכים ומצטברים בגלל מנגנון חישוב ריבית הפיגורים.

חשוב לזכור כי ריבית הפיגורים גבוהה בהשוואה לריבית הרגילה, ואם לא מתנהלים נכון מול הבנק עלולים להיכנס למערבולת כלכלית ולהגיע להליך של "הליך מימוש משכנתא" מול הבנק ואפילו לאבד את הנכס. כדי להימנע מצרות עם הבנקים למשכנתאות כדאי לשלם את החזרי המשכנתא באמצעות הוראת קבע בבנק, ואם נקלעים לפיגור בתשלומי ההחזר חשוב לפנות מיד לבנק כדי להסדיר את החוב, ובנוסף מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתא מנוסה כדי לבחור בדרך נכונה ולהימנע ממימוש הנכס ומצבירת חובות גדולים.

למידע נוסף בנושא ריבית פיגורים ולייעוץ מקצועי שיכול לסייע לכם להימנע מחובות בהחזרי הלוואת המשכנתא הנכם מוזמנים לפנות ליועצים של פריים משכנתאות. היועצים המנוסים יסייעו לכם לבנות תמהיל משכנתא מותאם ליכולת ההחזר שלכם, עם מסלולים בריביות אטרקטיביות, ובעזרתם תוכלו לקחת משכנתא עם ריבית פיגורים מקובלת כדי להימנע מחובות כבדים במקרה של קשיים בתשלום. צרו איתנו קשר עוד היום ונשמח לסייע גם לכם!

Picture of שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

המייסד ומנכ”ל פריים משכנתאות, משנת 2006. אחד החלוצים של ענף ייעוץ המשכנתאות בארץ. בעל BA במנהל עסקים, מרצה בתחום המימון. מעבר לשעות העבודה אוהב לשחק כדורסל וסנובורד.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים
בודק...