משכנתא לנכים

נכים רבים התקשו לקבל משכנתא מהבנקים בגלל הקושי שלהם לרכוש ביטוח חיים למשכנתא. לאחר אישור הצעת החוק לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ביוזמת ח"כ קארין אלהרר, לקידום פתרון הבעיה של נכים לקבל משכנתא בגלל הסירוב הגורף של חברות הביטוח לבטח את הנכים בביטוח חיים, תוקן העוול שנגרם להם במשך שנים רבות.

מה זה אומר משכנתא לנכים

במדינת ישראל חיים נכים ובעלי מוגבלויות רבים, הם נאלצים להתמודד עם קשיים ואתגרים משמעותיים, בכל תחומי החיים. במשך שנים ארוכות הנכים בישראל התקשו לרכוש דירות מגורים מאחר וחברות הביטוח סירבו לבטח אותם בביטוח חיים למשכנתא. הבנקים מצדם סירבו להעניק משכנתא לנכים ללא ביטוח חיים, ורק בשנת 2018 לאחר תיקון החוק נקבע כי כל אדם נכה המבקש משכנתא ותוחלת החיים שלו גבוהה מחמש שנים יהיה זכאי לקבלת הלוואה לרכישת דירת מגורים.

בנוסף, המדינה החליטה להשתתף במימון חלקי של החזר המשכנתא לנכים בסך 300 ₪, הסיבה לכך היא שבהסדר שנקבע הבנקים ייקחו על עצמם סיכון בגלל תקופת האכשרה בת השנתיים וחצי שבה לנכה לא יהיה ביטוח, וחברות הביטוח חייבות מרגע אישור החוק להציע לכל נכה ביטוח משכנתא ללא חיתום והצהרת בריאות. עם זאת, הפרמיה של המסלול לביטוח משכנתא ללא הצהרת בריאות גבוהה באופן משמעותי מעלויות ביטוח המשכנתא במסלול הרגיל, לכן המדינה מציעה סיוע בסך 300 ₪ בחודש.

באופן כללי, נטילת משכנתא המיועדת לנכה נעשית באופן דומה ללקיחת משכנתא מהבנק עבור לווה במצב בריאותי תקין. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי ההכנסה העיקרית של נכים רבים בישראל היא מקצבה מביטוח לאומי. הבנקים לרוב אינם מכירים בקצבה זו כמקור הכנסה לכן הם מתייחסים לנכה המעוניין לקבל משכנתא כאדם ללא הכנסה כספית. הבנקים לא ממהרים להציע משכנתא לאנשים ללא הכנסה חודשית קבועה, מאחר ובעיניהם אין לנכה אפשרות לעמוד בתשלומי ההחזר של ההלוואה. נכים רבים עדיין מתקשים לקבל משכנתא, אך בעזרת יועצי משכנתא מנוסים ניתן להתאים עבורם משכנתא ייעודית ונוחה, ולעקוף את המגבלות הקיימות בשוק המשכנתאות.

משכנתא לנכים ללא ביטוח חיים

נכה המעוניין לקבל משכנתא מהבנק חייב להציג ביטוח חיים למשכנתא, בדיוק כמו שאר הלווים. בגלל מדיניות חברות הביטוח, ולמרות אישור החוק שנועד לתקן את העוול שנגרם לנכים, בפועל עדיין נכים רבים מתקשים לקנות דירות בגלל הקושי לרכוש ביטוח חיים למשכנתא.

יש לציין כי ביטוח חיים למשכנתא נועד לכסות הפסדים העלולים להיגרם לבנק אם הלווה נפטר לפני פירעון מלא של ההלוואה. בגלל הסירוב של חברות הביטוח להעניק ביטוח חיים למשכנתא לנכים נוצר מלכוד בשוק המשכנתאות, ולאחר שינוי החוק הנכים יכולים לקחת משכנתא מכל הבנקים ללא ביטוח חיים.

חוק ביטוח משכנתא לנכים מסדיר את הנושא הבעייתי ומתקן את העוול שנגרם לציבור הנכים בארץ. עם זאת, החוק כולל כמה תנאים שיש להתייחס אליהם:

  • הנכה נדרש להוכיח תוחלת חיים גבוהה מחמש שנים.
  • אם חברת הביטוח מסרבת לאשר ביטוח חיים למשכנתא לנכה שעבר בדיקה רפואית, חברת הביטוח חייבת על פי חוק להפנות אותו למסלול ביטוח ללא הצהרת בריאות, כלומר ללא חיתום.
  • סכום הביטוח יהיה בשווי של מחצית מסכום המשכנתא, ולכל היותר עד לסכום של חצי מיליון ₪. כלומר, סכום המשכנתא המקסימלי מוגבל למיליון ₪.
  • תקופה המשכנתא תהיה עד 15 שנים, אלא אם הבנק אישר תקופה ארוכה יותר.
  • תקופת אכשרה של שנתיים וחצי, לכן בתקופה זו לא יתקבלו תגמולי ביטוח אם הנכה נפטר לפי תום תקופת האכשרה.
  • המדינה תשתתף בתשלום על החזר המשכנתא ותעניק עד 300 ₪ בחודש, עד שביטוח המשכנתא לנכה ייכנס לתוקף.

זכויות משכנתא לנכים

מעבר לזכויות שנקבעו בחוק החדש, ציבור הנכים יכול ליהנות מזכויות נוספות כגון:

סיוע מהמדינה בהחזר המשכנתא לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים – באישור הצעת התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נקבע כי המדינה תסייע לנכים שרכשו ביטוח חיים ולקחו משכנתא. הסיוע שנקבע הוא בסך 300 ₪ לחודש, וכדי לממש את ההטבה יש לפנות למשרד השיכון.

פטור מתשלום אגרות מקרקעין – נכים יכולים להיות זכאים לפטור מתשלום אגרות מקרקעין שונות, עליהם להגיש בקשה בכתב לאגף לרישום והסדר מקרקעין בלשכת רישום מקרקעין קרובה, על מנת לממש את הזכות ולקבל את הפטור. כך לדוגמה, נכים שנקבעה להם נכות לצמיתות יכולים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל כאשר הם מעבירים זכות חכירה בנכס, הפטור ניתן עד לסכום של 30,000 ₪.

תוספות ניקוד לסיוע לנכים הלוקחים משכנתא – נכים ללא דירה בבעלותם זכאים לתוספת של 200 נקודות זכאות לצורך סיוע בלקיחת משכנתא דרך משרד הבינוי והשיכון. התוספת מוענקת לנכים העומדים בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, וזאת מעבר לנקודות הזיכוי האישיות. תוספת הניקוד מוענקת לאנשים הסובלים מעיוורון או מלקות ראייה, לבעלי נכות המוכרים על ידי ביטוח לאומי או משרד הביטחון עם נכות קבועה בשיעור של 75% או יותר (דרגת נכות א').

תוספות ניקוד מוענקות גם לנכים בעלי אישור חתום ע"י לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, כל עוד יש להם ליקוי בשיעור של 80% או יותר והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים.

מעבר ל-200 נקודות הזכאות שציינו למעלה, הנכים זכאים לתוספת של נקודות זכאות נוספות. הטבלה הבאה מרכזת את המידע הנדרש לקבלת הסיוע ולתוספות של נקודות זכאות:

תנאי

ניקוד מינימלי

נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר

1,600

זוג נכים כאשר לכל אחד מהם נקבעה נכות בשיעור 75% או יותר

2,200

נכה מרותק לכיסא גלגלים

2,200

נכה ותיק יחיד, כולל עולה נכה יחיד, בדרגת נכות א'

1,500

נכה ותיק יחיד, כולל עולה נכה יחיד, בדרגת נכות ב'

2,000

משפחת עולים נכים (דרגת נכות א')

1,900

משחת עולים נכים (דרגת נכות ב')

2,200

זכאות משכנתא לנכים מאפשרת לנכים לקבל הלוואה נוחה ומענקים שונים בסכומים הנעים בין 96,190 ₪ לבין 219,877 ₪ (נכון לשנת 2020). הסכום משתנה בהתאם לשיעור הנכות, שירות צבאי, סטטוס משפחתי, גיל, שנות נישואין ועוד.

במוסד לביטוח לאומי מציעים סיוע חד פעמי לנכים הזכאים, הסיוע מוענק לבעלי נכות בשיעור של 20% או יותר הזקוקים לסיוע בדיור כדי לרכוש דירת מגורים ראשונה או להחלפת דירה, הסיוע יכול לסייע לנכה לכסות חלק מתשלומי המשכנתא. נכה מחוסר דיור יכול להיות זכאי למענק משתלם לרכישת דירת מגורים ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית או לרכישת דירה בבניין מגורים עם מעלית. גובה המענק של ביטוח לאומי נקבע על פי סוג הפגיעה ושיעור הנכות, כאמור זהו מענק חד פעמי לדיור.

שיעור הנכות

סכום המענק

49-35% על פגיעת רגליים

25,700 ₪

89-50% לכל סוגי הפגיעות

77,100 ₪

50% או יותר על פגיעה בגפיים תחתונות

51,400 ₪

100-90% לכל סוגי הפגיעות

94,500 ₪

נכים המוכרים כנפגעי פעולות איבה ונכים נוספים זכאים גם לפטור ולהנחות בעת רכישת דירת המגורים:

  • הנחה של 95% בתשלום מס רכישה על דירת מגורים או קרקע לבנייה, ההטבה ניתנת לנכים עם שיעור נכות לצמיתות של 19% או יותר.
  • פטור מתשלום אגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין, ההטבה מיועדת לנכים בשיעור נכות של 20% או יותר (נכות לצמיתות) ולבעלי 10% נכות המקבלים גמלה.
  • פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין, ההטבה מיועדת לנכים עם שיעור נכות של 50% או יותר, כל עוד הם מחזיקים בדירה בתנאי חכירה וגרים בה בדרך קבע.

כיצד המומחים של פריים משכנתאות ופיננסים יכולים לסייע לנכים הזכאים?

למרות שהצעת התיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אושרה בשנת 2018, בפועל הנכים עדיין מתקשים לרכוש ביטוח חיים למשכנתא ולקבל משכנתא מהבנקים. המומחים של פריים משכנתאות ופיננסים מציעים פתרונות איכותיים ומקצועיים לבעיה זו, לכן מומלץ לפנות אליהם לייעוץ ולמימוש מלוא הזכויות וההטבות המגיעות לנכים על פי חוק.

לקיחת משכנתא לנכים נחשבת לתהליך מורכב יותר בהשוואה לנטילת משכנתא רגילה. נכים המקבלים סירוב למשכנתא מבנק מסוים וכן נכים שמקבלים מחברת הביטוח הצעה לביטוח חיים למשכנתא עם פרמיה גבוהה מאוד, יכולים להיעזר בידע ובניסיון של יועצי המשכנתא של פריים, למשל הפעלת לחץ על הבנק כדי לאשר את המשכנתא ללא ביטוח חיים. יש בנקים המוכנים להסתפק בביטוח חיים למשכנתא רק לבן או לבת הזוג של הנכה, ויש בנקים המוכנים לאשר משכנתא לנכים על סמך ביטוח מחלות וביטוח תאונות אישיות.

 

Picture of שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

המייסד ומנכ”ל פריים משכנתאות, משנת 2006. אחד החלוצים של ענף ייעוץ המשכנתאות בארץ. בעל BA במנהל עסקים, מרצה בתחום המימון. מעבר לשעות העבודה אוהב לשחק כדורסל וסנובורד.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים
בודק...