מחשבון מס רכישה

חישוב מס רכישה בקניית בית

מס רכישה הוא מס המשולם למדינה בעקבות עסקת הרכישה. המס מחושב כאחוז משווי הנכס וקיימות מדרגות שונות למיסוי בגין רכישת דירה ראשונה ורכישת דירה נוספת. להלן מדרגות המס המעודכנות:

חישוב מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים יחידה:

• עד 1,517,210 ש"ח – פטור ממס רכישה

• מ- 1,517,210 ש"ח עד 1,799,605 ש"ח- 3.5%

• מ- 1,799,605 ש"ח עד 4,642,750 ש"ח- 5%

• מ- 4,642,750  ש"ח עד 15,475,835 ש"ח- 8%

• 15,475,835 ש"ח ומעלה – 10%

 

חישוב מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים אחרת:

• עד 1,123,910 ש"ח- 5%

• מ 1,123,910 – עד 3,371,710- 6%

• מ- 3,371,710ש"ח עד 4,642,750 – 7%

• מ- 4,642,750  ש"ח עד 15,475,835 ש"ח- 8%

• 15,475,835 ש"ח ומעלה – 10%

 

חישוב מס רכישה עבור עולה חדש:

• עד 1,593,755 ש"ח- 0.5%

• מעל 1,593,755 ש"ח- 5%

 

חישוב מס רכישה בגין רכישת משק חקלאי:

• עד 325,980 ש"ח- 0.5%

• מעל 325,980 ש"ח- 5%

 

למידע נוסף ולהתייעצות לגבי מתווה העסקה שלכם אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר