מה זה טאבו

ההגדרה המקצועית של טאבו היא שטר קניין למקרקעין ולנכסי דלא ניידי, זו שיטה מקובלת במדינת ישראל למרשם זכויות במקרקעין, ובפועל מתכוונים לנסח רישום על דירה (או נכס אחר) כאשר פונים ללשכת רישום מקרקעין השייכת למשרד המשפטים.

להפקת נסח טאבו לחצו על הקישור הבא: https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440

נסח רישום טאבו

באופן כללי נסח טאבו הוא מסמך משפטי רשמי שכולל את כל המידע על נכס מקרקעין כלשהו, כלומר מעין תעודת זהות של הנכס. הלכה למעשה זו שיטה לרישום מקרקעין הנהוגה בישראל, ושיטה זו מנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), באמצעות לשכות רישום מקרקעין הנמצאות בערים הבאות: ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, פתח תקווה, נתניה, נצרת, חולון ורחובות.

בנסח טאבו מופיע מידע כללי על נכס מקרקעין הכולל מידע על בעלי הזכויות הרשומים בנכס, האם הנכס רשום בפנקסי המקרקעין (כלומר בטאבו), תיאור המקרקעין, מהות הזכויות של בעלי הזכויות במקרקעין, וכן מידע על שעבודים ופעולות הרשומים במקרקעין, אם ישנם.

לפני רכישת מקרקעין חשוב מאוד להוציא נסח טאבו עדכני כדי לבדוק את הפרטים הבאים:

  • האם הנכס רשום בפנקי המקרקעין.
  • מי בעלי הזכויות בנכס ומה מהות הזכויות שלהם במקרקעין.
  • האם המוכר שמציג עצמו כבעל זכויות במקרקעין אכן רשום בו.

ישנם שלושה סוגים עיקריים לנסח:

נסח רגיל (מלא) – הנסח מכיל מידע מלא על החלקה או הדירה בבית משותף הרשומים בפנקסי המקרקעין.

נסח היסטורי – הנסח מכיל מידע מלא הכולל רישומים שבוטלו במקרקעין.

נסח מרוכז – הנסח כולל מידע מרוכז שאין בו את כל פרטי הרישום על כל הדירות בבית משותף (בית שיש בו 2 דירות או יותר ורשום בפנקס הבתים המשותפים).

בנוסף, ניתן להוציא נסח חלקי על החלקה, זהו נסח חשוב כאשר יש בחלקה מסוימת מעל 50 בעלי זכויות במקרקעין בלבד, והנסח מציג מידע רק על זכות הבעלות או החכירה בלשכת רישום מקרקעין בה המקרקעין רשום.

איפה נעשה הרישום?

הלשכות לרישום מקרקעין כפופות למשרד המשפטים והן פועלות בין השאר להקניית הבעלות בקרקע לבעלי נכסים למגורים בקרקעות עירוניות וכך החוכר יכול להירשם כבעלי הנכס. הרישום והסדר הזכויות במקרקעין מספקים הגנה על זכויות הציבור בנכסי מקרקעין, והן חותרות לשמירה על האינטרס של מדינת ישראל בכל הנוגע למשאבי הקרקע.

חשוב לדעת כי לשכות הטאבו מנהלות 3 סוגים של פנקסי מקרקעין (מקרקעין בתחומי המדינה):

פנקס השטרות – בפנקס זה רשומים מקרקעין שעדיין לא עברו הליכים של הסדר זכויות קניין לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969. הרישום בפנקס זה לגבי מקרקעין שטרם הוסדרו מהווה לפי החוק ראייה לכאורה לתוכנו. בסיום הסדר הזכויות במקרקעין הרישום בפנקס זה מתבטל ורושמים את הזכויות בפנקס הזכויות.

פנקס הזכויות – זהו הפנקס החדש יותר הכולל כ-95% משטחי המדינה. בפנקס הזכויות רושמים מקרקעין שעבר הליכים של הסדר זכויות קניין לאחר מדידות ומיפוי רשמיים, וזאת לאחר בירור רשמי ופומבי של תביעות לזכויות במקרקעין.

פנקס הבתים המשותפים – בפנקס זה רושמים את הבתים המשותפים שלגביהם ניתן צו רישום בית משותף, כמובן בהתאם לתשריטים הכוללים תיאור של הבתים והדירות שבהם.

זכות מקרקעין

סעיף 1 לחוק מיסוי ומקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, מגדיר זכות מקרקעין כבעלות או חכירה לתקופה של למעלה מ-25 שנים או הרשאה להשתמש במקרקעין המהווה בפועל מתן בעלות או חכירה למשך תקופת ההרשאה. המושג משקף בפעול את ההרשאה שניתנה לאדם מסוים לעשות שימוש במקרקעין מתוקף בעלותו על הנכס או מתוקף החכירה של המקרקעין למשך תקופה העולה על 25 שנים. יש 5 זכויות במקרקעין:

בעלות – סעיף 2 לחוק קובע כי הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק בו, להשתמש בו ולעשות במקרקעין כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות הדין או הסכם.

חכירה וחכירה לדורות – סעיף 3 לחוק קובע מהי חכירה וחכירה לדורות וקובע ששכירות היא זכות לשימוש זמני במקרקעין כנגד תשלום תמורה ויש 3 סוגי שכירות.

משכנתא – סעיף 4 לחוק קובע כי משכנתא אינה פוגעת בזכות של בעל המקרקעין להחזיק בו ומהווה משכון של המקרקעין, והרישום יוסר לאחר החזר ההלוואה.

זיקת הנאה – סעיף 5 לחוק קובע כי זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה ללא זכות להחזיק במקרקעין.

זכות קדימה – הזכות מעניקה לבעלי המקרקעין קדימות לרכישת הנכס אם המקרקעין מוצע למכירה.

הנושא של זכויות במקרקעין מורכב מאוד לכן כדאי לפנות לייעוץ מקצועי הניתן על ידי היועצים המנוסים של פריים משכנתאות ופיננסים.

הערת אזהרה בטאבו

על פי סעיף 126 לחוק המקרקעין הערת אזהרה היא רישום במרשם המקרקעין על התחייבות בכתב של בעלי הנכס או בעל הזכות במקרקעין לעשות בו עסקה או להימנע מעשייתה. הערת אזהרה מהווה סוג של זכות קניינית וכוללת משמעות להבטחת הזכויות של המוטבים שההערה רשומה לטובתם ולהבטיח את זכויות הרוכש לאחר הסכם מכירה מפני הוצל"פ בגין עסקאות סותרות כמו מכירה ל-2 קונים, רישום עיקול, עיגון זכויות קניין שטרם נרשמו בטאבו וכד'.

מומלץ לבדוק הערת אזהרה שמופיעה בנסח טאבו בעזרת אנשי מקצוע כמו עורך דין או יועץ משכנתאות מנוסה. דוגמה נפוצה לרישום הערת אזהרה היא כאשר לוקחים משכנתא לרכישת דירה. כדי לבטל ולהסיר רישום הערת אזהרה בטאבו יש לקבל את הסכמת הגורם שלטובתו נרשמה ההערה, לעתים בעזרת צו בית משפט, ויש הערות עם תוקף לפרק זמן מסוים וניתן להגיש בקשה להסרת ההערה באמצעות פנייה ללשכת רישום מקרקעין.

שאלות ותשובות קצרות בנושא טאבו

מה זה טאבו מקרקעין?

רישום משפטי רשמי על זכויות במקרקעין בישראל המנוהל על ידי לשכת רישום מקרקעין.

כמה עולה נסח טאבו?

העלות של נסח מקוון היא 16 ₪.

איך מוציאים נסח טאבו חינם?

אפשר להוציא נסח טאבו באמצעות לחיצה על הקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/land_registration_extract

האם כל אחד יכול להוציא נסח טאבו?

כל אדם יכול להוציא נסח טאבו מפנקסי המקרקעין באמצעות האתר של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין.

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

המייסד ומנכ”ל פריים משכנתאות, משנת 2006. אחד החלוצים של ענף ייעוץ המשכנתאות בארץ. בעל BA במנהל עסקים, מרצה בתחום המימון. מעבר לשעות העבודה אוהב לשחק כדורסל וסנובורד.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים
בודק...