לוחות סילוקין

מהו ביטול / סילוק משכנתא ?

לוח הסילוקין הוא השיטה בה מסולקת ההלוואה שנלקחה. התשלום החודשי נחלק לשני חלקים;תשלומי קרן ותשלומי ריבית (יש לשים לב כי חלק מן המסלולים הם צמודי מדד ואז יתווסף מרכיב המדד לתשלומי הריבית).

קיימים מספר לוחות סילוקין להלוואות משכנתא בישראל;

לוח שפיצר: לוח הסילוקין הנפוץ ביותר ואף זה המשמש כברירת מחדל בהלוואות משכנתא בישראל. בלוח שפיצר ההחזר החודשי הכולל קבוע אך החלוקה בין תשלומי היריבית והקרן משתנה; בשלבים המוקדמים של ההלוואה חלק משמעותי יותר מהתשלום החודשי משמש לתשלומי ריבית וככל שההלוואה מתקדמת תשלומי הריבית פוחתים וחלק משמעותי יותר מופנה לסילוק הקרן.

קרן שווה: לוח סילוקין פחות נפוץ ומוכר אשר בהלוואות משכנתא בישראל. על פי לוח סילוקין זה תשלומי הקרן קבועים לאורך כל תקופת ההלוואה ואילו תשלומי הריבית משתנים בהתאם לשלב בחיי ההלוואה; ככל שמתקדמים בהלוואה תשלומי הריבית ירדו. בלוח הסילוקין של קרן שווה התשלומים הראשונים גבוהים יותר ביחס ללוח שפיצר אך הם קטנים לאורך החזר ההלוואה, כיוון שהריבית בין תשלום לתשלום נעשית על סכום קטן יותר, ולכן קטנה עם הזמן.

גרייס חלקי: תשלום ריבית בלבד. במהלך תקופת הגרייס הלווה משלם רק את תשלומי הריבית והקרן אינה פוחתת.

גרייס מלא: לוח סילוקין ללא תשלום כלל. בגרייס מלא יש דחייה מלאה של התשלומים לתקופה שידועה וקצובה אשר רק לאחריה,יתחיל הלווה לשלם את ההלוואה וההחזרים החודשיים יפרסו בלוח שפיצר או בלוח סילוקין קרן שווה.

בלון: לוח סילוקין ללא תשלום כלל. בבלון יש דחייה מלאה של כל התשלומים עד למועד שנקבע מראש אשר בסופו על הלווה לסלק את כל סכום הקרן.

צרו עמנו קשר עבור ייעוץ תמהיל משכנתא נכון עבורכם !

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

מייסד ומנכ"ל פריים משנת 2006. מחלוצי ענף ייעוץ המשכנתאות בישראל.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים