לוח שפיצר

נטילת הלוואה או משכנתא מהבנק מחייבת אותנו לעמוד בתשלומי ההחזר החודשיים. הבנקים משתמשים בשיטות שונות לחישוב ההחזרים החודשיים, כלומר שיטות לחישוב סילוק ההלוואה הנקראות לוח סילוקין.

כדאי לדעת כי לוח סילוקין מפרט את תשלומי החזר ההלוואה או המשכנתא לאורך תקופת ההלוואה. יש שלושה סוגים עיקריים של לוחות סילוקין – לוח שפיצר, קרן שווה ובלון מלא. השיטות נבדלות זו מזו באופן חישוב החזרי ההלוואה, כאשר הלוח המועדף על הבנקים בחישוב החזרי המשכנתא הוא לוח סילוקין שפיצר.

לוחות סילוקין לחישוב החזרי המשכנתא

לוח שפיצר – לוח הסילוקין הנפוץ ביותר לחישוב החזרי הלוואות ומשכנתאות בישראל. לוח סילוקין שפיצר מהווה את ברירת המחדל לחישוב החזרי המשכנתא בארץ, בשיטה זו ההחזר החודשי הכולל הוא קבוע (למעט הפרשי הצמדה ושינויים בשער המט"ח במסלולים צמודי מדד או מטבע חוץ) אך החלוקה בין תשלומי הריבית לתשלומי הקרן משתנה. בתחילת המשכנתא ההחזר החודשי מורכב בעיקר מתשלומי הריבית, יתרון משמעותי עבור הבנק, וככל שתקופת ההלוואה מתקדמת כך ההחזר החודשי יהיה ברובו לתשלומי הקרן ופחות לתשלומי הריבית.

לוח קרן שווה – שיטת החישוב לפי לוח קרן שווה פחות נפוצה בתחום המשכנתאות בישראל.( ואינה ניתנת בכל הבנקים) על פי שיטה זו סכום ההחזר החודשי הולך ופוחת לאורך חיי ההלוואה, כאשר התשלומים על הקרן קבועים לכל אורך תקופת המשכנתא וההחזר החודשי על הריבית הולך ופוחת לאורך התקופה, לכן ההחזר החודשי יורד עם הזמן. במסלולי משכנתא הצמודים למדד או למט"ח סכום ההחזר מושפע גם מהפרשי ההצמדה או משינויים במט"ח. בשיטה זו תשלומי ההחזר בתחילת חיי המשכנתא גבוהים יותר בהשוואה לתשלומי ההחזר הראשוניים על פי לוח שפיצר, לכן לוח קרן שווה מתאים לבעלי יכולת החזר גבוהה.

בלון – לוח סילוקין ללא תשלומי החזר לאורך חיי המשכנתא, בשיטה זו דוחים את תשלומי ההחזר עד למועד שנקבע מראש בסופו על הלווה לפרוע בתשלום אחד את כל הקרן והריבית.

בנוסף יש לוחות סילוקין מסוג גרייס מלא וגרייס חלקי:

גרייס מלא – אין תשלומי החזר מאחר וגרייס דוחה את התשלומים לתקופה קצובה הנקבעת מראש ורק אחריה מתחילים לשלם את המשכנתא. חישוב ההחזרים החודשיים מבוסס על לוח סילוקין שפיצר או לפי לוח קרן שווה.

גרייס חלקי – בשיטה זו משלמים בתקופת הגרייס הקצובה רק את הריבית, והקרן אינה פוחתת.

מה זה לוח שפיצר

משכנתא מאפשרת לנו לרכוש דירה, את ההלוואה ניתן לקחת דרך אחד מהבנקים המסחריים או דרך חברות למימון חוץ בנקאי. כאשר נוטלים משכנתא מהבנק היועץ מציג בפנינו טבלה המפרטת את מספר התשלומים החודשיים והסכום בכל תשלום שעלינו לפרוע בזמן, לאורך חיי המשכנתא. בטבלה ניתן לראות פירוט על הדרך שבה התשלום מופנה להחזר הקרן ולהחזרי הריבית, וברוב המקרים הבנק יחשב את ההחזרים החודשיים לפי לוח סילוקין שפיצר.

כדאי לדעת כי לוח שפיצר נקרא על שמו של מתמטיקאי ידוע מאוסטריה. הלוח מיועד לחישוב מראש של פירעון הלוואות ומשכנתאות, כאשר לפי לוח זה ההחזר החודשי הוא קבוע ואחיד לכל אורך חיי ההלוואה, למעט הפרשים הנובעים משינויים במדד ובמט"ח.

לוח סילוקין שפיצר נחשב לברירת המחדל בתחום המשכנתאות, הוא מועדף על יד הבנקים ופחות טוב עבור הלווים. אמנם, ההחזר החודשי הוא קבוע אך בגלל שיטת החישוב משלמים בתקופות ההחזר הראשונות שיעור גבוה יותר להחזרי הריבית וככל שהזמן עובר, עיקר התשלום יופנה להחזר קרן ההלוואה.

נוסחת החישוב לפי לוח סילוקים שפיצר

קרן X ריבית X(ריבית + 1)בחזקת התקופה/ 1 – (ריבית + 1) בחזקת התקופה = תשלום.

אם לקחנו משכנתא בסך 10,000 ₪ בריבית שנתית בשיעור 10% (ריבית חודשית של 0.83%) ולפי תקופה של 10 תשלומים, התשלום הקבוע יעמוד על 1,046.40 ₪.

לפי הדוגמה שהבאנו, טבלת לוח הסילוקין של ההלוואה שלקחנו תיראה כך:

חודש

יתרת פתיחה

ריבית

קרן

החזר חודשי

יתרת סגירה (קרן)

1

10000-

83.33

963.07

1046.4

9036.93-

29039.93-

75.31

971.10

1046.4

8065.83-

38065.83-

67.22

979.19

1046.4

7086.64-

47086.64-

59.06

987.36

1046.4

6099.3-

56099.3-

50.83

995.58

1046.4

5103.72-

65103.72-

42.53

1003.87

1046.4

4099.85-

74099.85-

34.17

1012.24

1046.4

3087.61-

83087.61-

25.73

1020.67

1046.4

2066.94-

92066.94-

17.22

1029.18

1046.4

1037.76-

101037.76-

8.65

1037.76

1046.4

0

חשוב לציין כי לוח סילוקין שפיצר הוא הנפוץ והפופולרי ביותר בישראל לצורך חישוב ההחזרים לסילוק הלוואות ומשכנתאות. על פי לוח שפיצר אנחנו כלווים זוכים לוודאות גבוהה לאורך חיי המשכנתא מאחר וההחזר החודשי לבנק הינו קבוע. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בתחילת ההחזרים רוב התשלום מופנה לסילוק הריבית ולא לסילוק הקרן, לכן כאשר לוקחים משכנתא לתקופה ארוכה שיטת החישוב פחות טובה עבורנו בגלל הקרן שפוחתת באופן איטי יותר.

בלוח סילוקין קרן שווה התשלום לסילוק הקרן קבוע לכל אורך חיי ההלוואה ועם הזמן תשלומי הריבית פוחתים, וזאת מהסיבה שהקרן קטנה מחודש לחודש. כפי שציינו בתחילת המדריך, בלוח קרן שווה תשלומי ההחזר החודשיים גבוהים יותר לעומת גובה ההחזר החודשי אם מחשבים לפי שפיצר, לכן שיטה זו מתאימה רק ללוויים בעלי יכולת החזר גבוהה.

לוח שפיצר פועל לרעתנו בהלוואה ארוכת שנים

ככל שתקופת ההלוואה (או המשכנתא) ארוכה יותר, כך שיטת החישוב לפי לוח סילוקין שפיצר פועלת לרעתנו. נניח ואנו לוקחים משכנתא ל-30 שנים, לפי לוח הסילוקין נשלם בתחילת חיי ההלוואה 70% לתשלומי ריבית ו-30% לסילוק הקרן. אם ניקח את המשכנתא ל-15 שנים, נשלם 43% מהתשלום לסילוק הריבית ויתרת התשלום נועדה לסילוק הקרן.

הטבלה הבאה משקפת את החלוקה בין תשלומי הריבית והקרן למשכנתא לתקופה של 30 שנים:

שנהתשלום קרן ב-%

תשלום ריבית ב-%

03070

131

69
233

67
334

66
4 35

65
537

63
63862
74060
84258
94357
104555
114753
124951
135149
145347
155545
1657

43
176040
1862

38
1964

36
2067

33
2170

30
227327
237624
247921
2582

18
268515
278911
28928
29964
301000

על פי לוח סילוקין שפיצר ההחזר החודשי נותר קבוע לאורך חיי המשכנתא, אך בתמהיל בדרך כלל יש גם מסלולים בריבית משתנה ולעיתים בוחרים גם במסלול צמוד מט"ח. שינוי במדד ואינפלציה גבוהה משפיעים על חישוב תשלומי ההחזר החודשיים וחשוב לזכור זאת. כאשר יועץ המשכנתא בבנק מציג בפנינו טבלת סילוקין למשכנתא הבנק אינו מתייחס להשפעת האינפלציה לכן לווים רבים מופתעים לגלות כי ההחזר החודשי שלהם התייקר מאחר והבנק לא ציין את השפעת שינויי המדד על ההחזרים.

כיצד פריים משכנתאות יכולה לעזור לנו?

יועצי המשכנתא המנוסים של פריים משכנתאות ופיננסים מתחשבים בגורמים רבים כדי לתכנן תמהיל משכנתא מותאם אישית, הם מתייחסים בין היתר לתחזית האינפלציה ולשינויי הריבית כדי לבדוק ולהעריך את ההחזר החודשי הצפוי. שימוש נכון בסימולטור מאפשר ללווים להעריך את התנודות הצפויות בהחזרים החודשיים ובעזרת היועצים המנוסים של פריים ניתן לקחת משכנתא עם החזר אופטימלי עבורנו.

בעזרת היועצים המנוסים של פריים גם אתם יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים ולמעלה מכך בהחזר המשכנתא, ובנוסף תיהנו ממשכנתא בתנאים מועדפים עם הריביות האטרקטיביות ביותר.

Picture of שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

שחר כרמון מנכ"ל פריים משכנתאות

המייסד ומנכ”ל פריים משכנתאות, משנת 2006. אחד החלוצים של ענף ייעוץ המשכנתאות בארץ. בעל BA במנהל עסקים, מרצה בתחום המימון. מעבר לשעות העבודה אוהב לשחק כדורסל וסנובורד.
נראה לנו שהשתכנעתם

קראנו, הבנו, רוצים להתחיל בתהליך
לחצו על המוצר הרצוי

מאמרים נוספים
בודק...