הלוואות בערבות מדינה – הלוואות לעסקים בערבות המדינה

הלוואות לעסקים בערבות המדינה – איך זה עובד ?

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הינה כלי סיוע ממשלתי המאפשר לקבל הלוואה לעסק בתנאים מצויינים ובסכומים המאפשרים ליישם מטרות וצעדים עסקיים מגוונים. הלוואות בערבות המדינה ניתנות בפועל ע"י הבנק ובעזרת מתן ערבות עבור מרבית סכום ההלוואה מצד המדינה.

בין אם מדובר בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים קיימים, או בהלוואות לעסקים בשלב ההקמה, הלוואות בערבות המדינה הינה פלטפורמה חשובה אשר עליכם להכיר היטב. זו עשוייה לתת פתרון מיטבי בעת בה תזדקקו להלוואה לעסק שלכם. לרוב, גובה הערבות הניתנת ע"י המדינה הינו כ-70% מסך ההלוואה. באשר לבטוחות, יבקש הבנק בטוחות בגובה 25% מסך ההלוואה. חמשת האחוזים הנותרים מהווים את חשיפתו של הבנק שהעמיד את ההלוואה.

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הינן מוצר מבוקש ביותר וכשעולה הצורך בהלוואה, מרבית בעלי העסקים פונים ישירות לבנק ומפספסים הזדמנות לקבל הלוואה בתנאים נוחים וכמעט ללא מאמץ.

יודגש כי התהליך מותנה בבניית תכנית עסקית ייעודית והגשתה לגוף המתאם (הגוף אשר מייצג את הקרן). נציג מהגוף המתאם יגיע לבית העסק ויבחן פרמטרים שונים עד לגיבוש החלטה באם להמליץ עבור העסק על קבלת הלוואה בערבות המדינה או לאו.

חשוב לנהל את תהליך הגשת הבקשה בצורה מקצועית היות ובמידה ומתקבל סירוב, לא ניתן להגיש בקשה נוספת אלא רק לאחר 6 חודשים. הלוואות בערבות המדינה מהוות כלי חשוב למינוף עסקים קטנים ובינוניים, אנו ממליצים לפנות לגוף מקצועי על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה ולקבל את האשראי לו העסק שלכם זקוק בכדי להמשיך להתקיים ולצמוח.

כלל התיקים המוגשים על ידינו לקרן בערבות המדינה משקפים סיכויי הצלחה של מעל ל-90%.

 

תנאי ההלוואה

פריסה: 5 שנים.

תקופת גישור (גרייס): 6 חודשים.

ריבית: פריים בתוספת 3.5%.

עסקים בהקמה \ בעלי מחזור מכירות עד 6.25 מיליוני ש"ח זכאים לעד 500,000 ש"ח.

עסקים בעלי מחזור מכירות העולה על 6.25 מיליוני ש"ח זכאים לעד 8% ממחזור המכירות.