מסלולי משכנתאות

Posted by & filed under מאמרים.

בניית תמהיל ההלוואה היא משימה מורכבת וקשה אשר תקבע מה תהיה עלותה העתידית של המשכנתא ומה יהיו ההחזרים החודשיים העתידיים. הבנקים למשכנתאות מציעים מספר רב של מסלולים בעלי מאפיינים שונים וקשים להשוואה.

גיוס אשראי לעסקים

Posted by & filed under מאמרים.

עסקים קטנים ובינוניים בישראל סובלים ממצוקת אשראי קשה, למרות חשיבותם ונחיצותם כמנוע לצמיחה כלכלית וליציבות המשק המקומי. מדינת ישראל מודעת למצוקת האשראי אצל עסקים לכן הוחלט להקים את הקרן למתן הלוואות לעסקים וקטנים בערבות המדינה, וגם הבנקים נרתמו למשימה החשובה וכיום הם מציעים מגוון פתרונות אשראי לעסקים השונים.

מידע כיצד לבדוק זכאות למשכנתא

Posted by & filed under מאמרים.

מדינת ישראל מעניקה באמצעות משרד הבינוי והשיכון סיוע במשכנתא לזכאים. הסיוע ניתן על ידי הענקת "הלוואות זכאות" המאופיינות בריבית נמוכה ואפשרות לפירעון מוקדם בכל עת ללא קנס יציאה. הלוואות אלה ניתנות לתקופה של כ-25 שנים בריבית קבועה של 3% צמודה למדד.