איחוד הלוואות לבעלי משכנתאות

איחוד הלוואות לבעלי משכנתאות

שימוש במשכנתא הקיימת לצורך איחוד הלוואות יכול לסייע לחסכון בהוצאות החודשיות באופן מיידי, ומתאים במיוחד למשקי בית אשר סבלו מיציאה לחל"ת של אחד או יותר מהמפרנסים. בתקופה האחרונה משקי בית רבים מתמודדים עם אתגרים בהתנהלות הכלכלית השוטפת, אשר במקרים רבים קשורים גם ביציאה של אחד מבני המשפחה (או יותר) לחל"ת.על מנת לסייע לציבור ולתת מענה […]