שוק המשכנתאות בשנת 2014

שוק המשכנתאות בשנת 2014

בשנת 2013 פעלו מספר כוחות המשפיעים על שוק המשכנתאות במהלך השנה נרשמה ירידה משמעותית בריביות המשכנתאות, עובדה אשר מאפשרת לקבל סכומי כסף גדולים בהחזרים חודשיים נמוכים יחסית. במקביל העביר בנק ישראל במהלך שנת 2013 מספר הנחיות שמטרתן למתן את הלווים ולהקטין את הסיכון שהם לוקחים על עצמם. בנק ישראל עשה זאת גם על ידי הקשחת […]