מדיניות ופרשנות בדרך למשכנתא

מדיניות ופרשנות בדרך למשכנתא

 בדרך למשכנתא בשבועות האחרונים נרשמו מספר שינויים בתחום המשכנתאות; ריבית בנק ישראל הופחתה ברבע אחוז וגררה הפחתה זהה של ריבית הפריים, מנגד ריבית המשכנתאות הממוצעת במסלולים הקבועים עלתה ובמקביל פורסמו מספר הנחיות חדשות של בנק ישראל אשר מתייחסות למבנה הלוואות המשכנתא ויחס החזר מקסימלי. הנחיות והגבלות בתחום המשכנתאות ניתן למצוא בחוק הבנקאות, בהנחיות בנק ישראל המתפרסמות מידי […]