אינפלציה

אינפלציה

מדד המחירים לצרכן מדד חודש אפריל 2016 עלה ב 0.4% במהלך 12 החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב 0.9% אם ברצונך לדעת איך משפיע המדד עליך ניתן להשאיר פרטי התקשרות וכלכלן החברה ייצור איתך קשר. להשארת פרטים לחץ כאן