"הרכבת יוצאת מהתחנה .." ריבית המשכנתאות

"הרכבת יוצאת מהתחנה .." ריבית המשכנתאות

מאז הריבית האפסית ששררה במשק הישראלי בתקופת משבר 2008 החל בנק ישראל בתהליך מהיר להעלאת הריבית המוניטרית . יחד עם זאת , הסתכלות על ממוצע הריביות ההיסטורי מלמד כי ההזדמנות הכלכלית לרוכשי דירות ולמשלמי משכנתאות קיימות לחסכון בסכום העשוי להגיע עד עשרות ולעיתים מאות אלפי שקלים עדיין קיימת .