כלים

משכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח אשר מושפעת משיעורי ריבית ומדד משתנים. במעמד נטילת המשכנתא יש לבחון את החשיפה לשינויים בהחזר החודשי ולעשות ניהול סיכונים מקיף ככל האפשר על ידי עריכת סימולציות למצבים עתידיים משתנים.

להלן מספר כלים ראשוניים המאפשרים לקבל הערכה ראשונית לגבי יכולת נטילת המשכנתא עלויות עסקה וחישוב החזרים חודשיים.