ביטוח משכנתא

מהו ביטוח משכנתא ?

הבנקים למשכנתאות דורשים שני סוגים של ביטוחים מהלווים;

ביטוח חיים– ביטוח עבור כל אחד מן הלווים עבור סכום המשכנתא, אשר מבטיח כי אם חלילה אחד הלווים נפטר, יתרת ההלוואה תסולק על ידי חברת הביטוח. ביטוח החיים משולם אחת לחודש ותעריפו משתנה בהתאם לגיל הלווים ומצב בריאותם. במקרים מסויימים ניתן לקבל פטור מביטוח חיים עבור חלק מן הלווים או עבור כולם וזאת בהתאם לשיקול דעתו של הבנק (גיל הלווים, אחוזי המימון, גובה התשלום החודשי שחברת הביטוח דורשת ועוד).

ביטוח מבנה– ביטוח עבור המבנה המשועבד לטובת הבנק כנגד המשכנתא, אשר מבטיח כי המידה והנכס יינזק מפגעי סביבה, נזקי מים, רעידות אדמה וכו' , חברת הביטוח תישא בעלויות הנזקים וכך יישמר שוויו של הנכס. עלותו של הביטוח תלויה בשווי הנכס המשועבד ובגובה המשכנתא.