אינפלציה

מדד המחירים לצרכן

מדד חודש אפריל 2016 עלה ב 0.4%

במהלך 12 החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב 0.9%

אם ברצונך לדעת איך משפיע המדד עליך ניתן להשאיר פרטי התקשרות וכלכלן החברה ייצור איתך קשר.

להשארת פרטים לחץ כאן